skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KASA20

Aikuiskasvatus, kansalaisuus ja työelämä

Yliopisto
5 op
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Opintojaksolla tarkastellaan aikuiskasvatuksen tehtäviä työelämän ja kansalaistoiminnan ajankohtaisten kysymysten valossa. Tarkastelun kohteina ovat aikuiskasvatuksen ja aikuiskoulutuksen eri muodot ja kontekstit. Kurssin aineistot ohjaavat opiskelijoita arvioimaan kriittisesti aikuisten mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen työtoiminnassa ja muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä toimintojen kriittisiä reunaehtoja, joihin lukeutuvat demokratian, tasa-arvon, erilaisuuden ja kestävän kehityksen edellytykset.

Koodi

KASA20

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja Vastuuopettaja ilmoitetaan myöhemmin
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Seminaari (suomi)
24.10.2019 20.02.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

1Tentti (suomi)
16.09.2019 14.08.2020
I
II
III
IV

Koodi

KASA20

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Vastuuhenkilö

Hallintohenkilö
Vastuuopettaja Vastuuopettaja ilmoitetaan myöhemmin
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Seminaari (suomi)
24.10.2019 20.02.2020
I
II
III
IV
Suoritustapa 2

Tentti

1Tentti (suomi)
16.09.2019 14.08.2020
I
II
III
IV