Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KASA20

Aikuiskasvatus, kansalaisuus ja työelämä, 5 op

Yliopisto
Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta

Opintojaksolla tarkastellaan aikuiskasvatuksen tehtäviä työelämän ja kansalaistoiminnan ajankohtaisten kysymysten valossa. Tarkastelun kohteina ovat aikuiskasvatuksen ja aikuiskoulutuksen eri muodot ja kontekstit. Kurssin aineistot ohjaavat opiskelijoita arvioimaan kriittisesti aikuisten mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen työtoiminnassa ja muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä toimintojen kriittisiä reunaehtoja, joihin lukeutuvat demokratian, tasa-arvon, erilaisuuden ja kestävän kehityksen edellytykset.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KASA20

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

24.10.2019 20.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely 135 h

Tentti

15.10.2019 14.08.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KASA20

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

24.10.2019 20.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely 135 h

Tentti

15.10.2019 14.08.2020
I
II
III
IV