Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
YKTA03A

Globaalit ilmiöt ja paikalliset käytännöt, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Opintojaksolla tarkastellaan globaaleja ilmiöitä osana globaalin ja paikallisen sosiaalista ja poliittista yhteenkietoutumista. Ilmiöitä tarkastellaan yhteiskuntatutkimuksen keinoin, ja tutustutaan erilaisiin globaalia jäsentäviin teoreettisiin lähestymistapoihin. Ilmastonmuutos, väestöpolitiikka ja ympäristökysymykset ovat yhteiskuntatieteellisen globalisaatiotutkimuksen aiheita siinä missä talouden, eriarvoisuuden ja hyvän elämän kysymykset. Kehityspolitiikka, konfliktit ja naisten ja tyttöjen oikeudet ovat keskeisiä globaalin etelän ongelmia, joihin globaali pohjoinen on monin tavoin sekaantunut. Globaalia eriarvoisuutta tarkastellaan intersektionaalisesta, erilaisten sosiaalisten asemoitumisten kuten sukupuolen, etnisyyden, rodun ja luokan yhteisvaikutuksia korostavasta näkökulmasta. 

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKTA03A

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 05.11.2019
I
II
III
IV
23.01.2020 12.03.2020
I
II
III
IV
28.04.2020 03.06.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKTA03A

Pääasiallinen opetuskieli

englanti, suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Aineopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

03.09.2019 05.11.2019
I
II
III
IV
23.01.2020 12.03.2020
I
II
III
IV
28.04.2020 03.06.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 3

Itsenäinen työskentely

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV