Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
GEN3B

Feminist Theory, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
The course focuses on feminist approaches to knowledge production, both earlier and current, and with different areas of feminist philosophy. Special focus is on contemporary discussions of differences and similarities between various feminist strands and theories.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GEN3B

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Anu Koivunen

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Active participation in seminars and lectures, readings and independent work.

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 03.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

26.08.2019 29.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GEN3B

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Anu Koivunen

Suoritustapa 1

Active participation in seminars and lectures, readings and independent work.

Osallistuminen opetukseen

22.10.2019 03.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

26.08.2019 29.05.2020
I
II
III
IV