Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
SOTE01C

Ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet, Vähintään 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Vuorovaikutuksen perusrakenteet, institutionaalinen vuorovaikutus, vuorovaikutus moniammatillisessa yhteistyössä ja erilaisissa ammatillisissa konteksteissa. Tunteiden merkitys ammatillisessa vuorovaikutuksessa ja työelämässä sekä haastavissa asiakastilanteissa. Opintojakson läpäisevinä teemoina työntekijän jaksaminen, institutionaaliset tavoitteet ja niiden merkitys sekä asiakkaan aseman rakentuminen ammatillisessa vuorovaikutuksessa.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

SOTE01C

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Elina Vierikko

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 19.02.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

SOTE01C

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Elina Vierikko

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 19.02.2020
I
II
III
IV