skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
SOTE01C

Ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet

Yliopisto
Vähintään 5 op
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Vuorovaikutuksen perusrakenteet, institutionaalinen vuorovaikutus, vuorovaikutus moniammatillisessa yhteistyössä ja erilaisissa ammatillisissa konteksteissa. Tunteiden merkitys ammatillisessa vuorovaikutuksessa ja työelämässä sekä haastavissa asiakastilanteissa. Opintojakson läpäisevinä teemoina työntekijän jaksaminen, institutionaaliset tavoitteet ja niiden merkitys sekä asiakkaan aseman rakentuminen ammatillisessa vuorovaikutuksessa.

Koodi

SOTE01C

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
08.01.2020 19.02.2020
I
II
III
IV

Koodi

SOTE01C

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (suomi)
08.01.2020 19.02.2020
I
II
III
IV