Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
YKTP03

Empiirinen yhteiskuntatutkimus, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Jakso rakentaa yhteiskuntaa koskevan empiirisen tutkimustiedon lukutaitoa. Jaksolla tutustutaan yhteiskuntaa koskevan tiedon ja tutkimuksen tuottamisen ja arvioinnin käsitteisiin sekä erilaisten tutkimusmenetelmien käyttötapoihin. Jaksolla tutustutaan yhteiskuntatieteissä käytettyihin tutkimusaineistojen tyyppeihin sekä pohditaan millaisiin kysymyksiin ne antavat vastauksia.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKTP03

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Vastaavat opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 09.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

YKTP03

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Perusopinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan opetustarjonnan yhteydessä

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

21.10.2019 09.12.2019
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Tentti

01.09.2019 31.07.2020
I
II
III
IV