Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
GEN4A

Feminist Methodology, 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

The course focuses on methodological questions in feminist research and explores the relationships between different methods to questions of knowledge production, with the aim of preparing students to write their research plans for their Master’s theses. The students will become familiar with challenges and debates in feminist methodologies and epistemologies in cultural analysis as well as in ethnographic or qualitative research. Furthermore, the course explores the relation between different methods to questions of knowledge production and ethics.


Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GEN4A

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hanna-Mari Ikonen
Vastuuopettaja
Anu Koivunen

Osaamistavoitteet

Oppimateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Active participation in lectures, seminars, readings, and/or independent work.

Osallistuminen opetukseen

10.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

26.08.2019 29.05.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GEN4A

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Hanna-Mari Ikonen
Vastuuopettaja
Anu Koivunen

Suoritustapa 1

Active participation in lectures, seminars, readings, and/or independent work.

Osallistuminen opetukseen

10.01.2020 21.02.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

26.08.2019 29.05.2020
I
II
III
IV