Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
SOTE01B

Globaali monikulttuurinen yhteiskunta, Vähintään 5 op

Yliopisto
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Globaalin ja paikallisen yhteiskunnassa toisiinsa liittävät teoriat ja näkökulmat ja niistä esiin nousevat yhdenvertaisuuden kysymykset. Erilaiset tavat edistää yhdenvertaisuutta vaikuttamalla rakenteisiin ja kehittämällä arvostavaa kohtaamista vuorovaikutuksessa. Teoreettiset lähestymistavat kulttuurein väliseen kommunikaatioon monikulttuurisessa työssä ja työyhteisössä. Hyvinvointi ja terveys monikulttuurisessa yhteiskunnassa tutkimustiedon, ammattilaisten tiedon ja kokemusasiantuntijatiedon näkökulmista.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

SOTE01B

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Marjo Harju (TAMK)

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

SOTE01B

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Muut opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Marjo Harju (TAMK)

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

Ei opetusohjelmaa