Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KTEER003

Erikoisalojen käännösviestinnän seminaari suomi-englanti, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Erikoisalojen käännösviestinnän keskeiset tekstilajit, viestintätilanteet, toimijat ja tietolähteet, erikoiskielten erityispiirteet englannin kielen näkökulmasta; erikoisalojen tekstien analysointi, rinnakkaistekstien käyttö, kääntäminen ja käännösten argumentointi englannin kielen näkökulmasta

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KTEER003

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Sari Hokkanen

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 29.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

KTEER003

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Sari Hokkanen

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

08.01.2020 29.04.2020
I
II
III
IV