Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
MVKKL005

Audiovisuaalinen kääntäminen, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Opintojakson aikana tehdään käännös itsenäisenä harjoitustyönä ja laaditaan kommentti työprosessista sekä arvioidaan ja kommentoidaan käännöksiä.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKKL005

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.03.2020 04.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

MVKKL005

Pääasiallinen opetuskieli

suomi

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Ilmoitetaan myöhemmin

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

02.03.2020 04.05.2020
I
II
III
IV

Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely

Ei opetusohjelmaa