skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
GAMS04

Applying Game Studies Methods

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

This course provides the basis for doing empirical research in the field of game studies. The students get to test and evaluate selected methods in practice.

Koodi

GAMS04

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
06.03.2020 24.04.2020
I
II
III
IV

Koodi

GAMS04

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

1Luento-opetus (englanti)
06.03.2020 24.04.2020
I
II
III
IV