Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
GAMS04

Applying Game Studies Methods, 5 op

Yliopisto
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

This course provides the basis for doing empirical research in the field of game studies. The students get to test and evaluate selected methods in practice.

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GAMS04

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Frans Mäyrä

Osaamistavoitteet

Pakolliset edeltävät opintojaksot

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

04.03.2020 24.04.2020
I
II
III
IV

Opetusperiodit

I
II
III
IV

Koodi

GAMS04

Pääasiallinen opetuskieli

englanti

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Arvosteluasteikko

Yleinen asteikko, 0-5

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja
Frans Mäyrä

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

04.03.2020 24.04.2020
I
II
III
IV