skip-to-main-content
Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta
KIEAV06

(VE) Muu erikoistumisjakso

Yliopisto
5 op
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Perehtyminen valittuun kielen rakenteen osa-alueeseen.

Koodi

KIEAV06

Pääasiallinen opetuskieli

venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Ilmoitetaan myöhemmin
Hallintohenkilö

Osaamistavoitteet

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Suoritustavat

Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (venäjä)

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely (venäjä)

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 3

Tentti (venäjä)

Ei opetusohjelmaa

Koodi

KIEAV06

Pääasiallinen opetuskieli

venäjä

Lukuvuosi

2019–2020

Opintojakson taso

Syventävät opinnot

Vastuuhenkilö

Vastuuopettaja Ilmoitetaan myöhemmin
Hallintohenkilö
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen (venäjä)

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 2

Itsenäinen työskentely (venäjä)

Ei opetusohjelmaa
Suoritustapa 3

Tentti (venäjä)

Ei opetusohjelmaa