Koulutus | Tutkinto-ohjelma | Opintokokonaisuus | Opintojakso | Opetustarjonta

Filosofian koulutus

Yliopisto

Filosofia

Alempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Humanististen tieteiden kandidaatti
Laajuus
180 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta

Filosofia

Ylempi tutkinto-ohjelma

Tutkintonimikkeet
Filosofian maisteri
Laajuus
120 op
Kampus
Keskustakampus
Lukuvuosi
2019–2020
Tietoa tästä tutkinto-ohjelmasta