Tulokset (1)

Erillistodistukset ja kelpoisuustodistus

Yliopisto ja TAMK

Yliopisto

Erillisiä opintoja (esim. alumniopintoina) suorittaneiden on mahdollista saada todistus suorittamistaan opinnoista. Tarkempia ohjeita saat opintoja tarjoavan tiedekunnan opintopalveluista.

Vastaavuustodistus opetettavan aineen opinnoista

Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajilta vaadittavia, jonkin opetettavan aineen opintoja perusopetuksessa tai lukiossa. Tampereen yliopistossa opetettavan aineen opinnot suorittavilla opetettavat aineet merkitään ylemmän korkeakoulututkinnon todistuksen liitteeseen ns. kelpoisuustodistukseen tai erillisiä opintoja suorittavilla erilliseen vastaavuustodistukseen. Vastaavuustodistusta voivat tarvita esim. erillisiin pedagogisiin opintoihin hakevat tai uusia opetettavia aineita tutkinnon jälkeen suorittaneet.

Johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB)

Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta (EDU)

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)

Luotu
27-02-2019
Päivitetty
16-03-2020