Tulokset (1)

Kaksois- ja yhteistutkinnot

Yliopisto ja TAMK

TAMK

Kaksois- ja yhteistutkinnot

Kaksois- ja yhteistutkinnoilla korkeakoulut

 • tavoittelevat syvempää yhteistyötä partnerikorkeakoulujen kanssa
 • tukevat alueen ja sen yritysten kansainvälistymistä
 • kehittävät koulutuksen laatua ja kansainvälistä sisältöä
 • lisäävät ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrää ja heidän suorittamiaan tutkintoja
 • lisäävät opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia
 • parantavat opiskelijoiden asemaa globaaleilla työmarkkinoilla ja edistävät työvoiman liikkuvuutta.

Kaksoistutkinnolla (englanniksi double degree tai dual degree) tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että suoritat TAMKin partnerikorkeakoulussa sovitun osuuden opinnoista (vähintään 60 op) ja saat valmistuttuasi tutkintotodistuksen sekä TAMKista että partnerikorkeakoulusta. Kukin kaksoistutkintosopimuksen korkeakoulu toteuttaa omaa opetussuunnitelmaansa, mutta hyväksilukevat partnerikorkeakoulussa suoritetut opinnot täysimääräisesti osaksi myöntämäänsä tutkintoa. Korkeakoulujen laatimassa kaksoistutkintosopimuksessa on sovittu kaksoistutkinnon myöntämiseen tarvittavista opinnoista ja hallinnollisista käytännöistä.

Yhteistutkinnoilla (englanniksi joint degree) tarkoitetaan puolestaan kahden tai useamman korkeakoulun yhdessä kehittämää ja järjestämää koulutusohjelmaa, joka johtaa yleensä yhteen tutkintotodistukseen.

 

TAMKilla on tällä hetkellä kuusi kaksoistutkintosopimusta ulkomaisten korkeakoulujen kanssa

Environmental Engineering -tutkinto-ohjelma ja Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften (Saksa)

International Business ja liiketalouden koulutukset:

 • Hochschule München (Saksa)
 • Kedge Business School (Ranska)
 • University of Salford (UK)

Konetekniikan tutkinto-ohjelma ja Fachhochschule Hannover (Saksa)

Biotuotetekniikan tutkinto-ohjelma ja Qilu University of Technology (Kiina)

 

Opiskelu kaksois- tai yhteistutkinnossa

Kaksois- ja yhteistutkinto-opiskelijoiden opintojen suunnittelussa, ammatillisen kasvun ohjauksessa ja opintosuoritusten arvioinnissa toimitaan samojen toimintaohjeiden mukaan kuin muidenkin tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kaksois- tai yhteistutkintoon lähtevien opiskelijoiden valinta tehdään kotikorkeakoulussa ja opiskelijan opinnot suunnitellaan niin, että ne mahtuvat tutkinnon normaaliin suoritusaikaan. Kaksois- ja yhteistutkintoon valittujen opiskelijoiden motivaation tulee olla korkea, aikaisemman opintomenestyksen tulisi olla erinomainen ja lisäksi heiltä edellytetään riittävää kielitaitoa kohdekorkeakoulun opetuskielessä. TAMKista partnerikorkeakouluun kaksois- tai yhteistutkintoa suorittamaan lähtevä on TAMKissa läsnä olevana opiskelijana.

 

Lähtevän kaksoistutkinto-opiskelijan ohjeet lisättynä hallinnon ohjeilla

 

Teet vaihtohakemuksen SoleMOVE -liikkuvuudenhallintajärjestelmään hakuaikana

 • Hakuaika tammikuussa: TAMKin opiskelijoiden vaihtoonhaun prosessi on kuvattu laatukäsikirja kompassissa kohdassa Kansainvälinen opiskelijavaihto, TAMKista lähtevät.
 • Kansainväliset palvelut toimittaa nimilistat vaihtoon hakeneista koulutusjohtajille, koulutuspäälliköille ja kv-koordinaattoreille hyväksymistä varten ja päätöksen kaksois- tai yhteistutkintoa suorittamaan lähtevistä opiskelijoista tekee ko. koulutuspäällikkö.

Jos saat TAMKin hyväksynnän vaihdolle, kansainväliset palvelut lähettää tietosi kohdekorkeakouluun

 • Kansainväliset palvelut ilmoittaa valittujen opiskelijoiden nimet lisäksi opintoasiainkoordinaattorille ja kirjaa perusrekisterin Tarkenne –kohtaan kyseisen opiskelijan kohtaan kohdekorkeakoulun virallisen nimen.
 • Jos kaksoistutkintovaihto peruuntuu, kv-palvelut ilmoittaa asiasta opintoasiainkoordinaattorille ja poistaa tarkenteen perusrekisteristä sekä laittaa opiskelijan lisätietoihin maininnan peruutuksesta.

Jos kohdekorkeakoulu ottaa sinut vastaan, se ohjeistaa sinua suoraan täyttämään tarvitsemansa dokumentit

Ennen vaihtoon lähtöä teet suunnitelman opinnoista kohdekorkeakoulussa ja täytät Learning Agreement –sopimuslomakkeen sekä käyt lomakkeen läpi oman kv-koordinaattorin (tekniikka) tai opinto-ohjaajan + kv-koordinaattorin (IB ja liiketalous) kanssa

HUOM! Liiketalouden ja IB:n koulutukset ohjeistavat kaksoistutkintoa suorittamaan lähteviä käytännön asioissa vielä erikseen.

Opintojen suorittamisen/vaihtojakson jälkeen haet valmistumista kohdekorkeakoulusta sen ohjeiden mukaisesti

 • sinun tulee suorittaa lukuvuoden aikana vähintään 60 op

Vaihdosta palattuasi toimitat vaihtokorkeakoulun opintosuoritusotteen hyväksilukuja varten omalle kv-koordinaattorille (tekniikka) tai omalle opinto-ohjaajalle + kv-koordinaattorille (IB ja liiketalous) sekä opintoasiainkoordinaattorille

 • opintoasiainkoordinaattori tai kv-koordinaattori (IDEE) kirjaa hyväksiluvut perusrekisteriin

HUOM! Jos teet opinnäytetyösi vaihtokorkeakouluun ja hyväksiluetutat sen TAMKiin, sinun on kuitenkin tehtävä kypsyysnäyte TAMKin prosessien mukaan.

 • tutkinto-ohjelma nimeää opinnäytetyönohjaajan (vaikka työ tehtäisiin kohdekorkeakouluun)
 • kypsyysnäytteen järjestää tutkinto-ohjelma, jossa suoritat tutkintoa
 • opinnäytetyön hyväksiluvusta huolehtii tutkinto-ohjelma (koulutuspäällikkö, opinnäytetyön ohjaaja)

Haet valmistumista TAMKin tutkinto-ohjelmasta opiskelijan oppaan mukaisesti.

 

Saapuvan kaksoistutkinto-opiskelijan ohjeet lisättynä hallinnon ohjeilla

 

Viet Learning Agreementin (=opintosuunnitelman) sekä virallisesti leimatun kotikorkeakoulun opintosuoritusotteen kansainvälisiin palveluihin

 • Kansainväliset palvelut (incoming students office) ilmoittaa opintoasiainkoordinaattorille, ketkä kaksoistutkinto-opiskelijat koulutukseen ovat tulossa kevään hakuprosessin päätyttyä (tieto pyydetty kaksoistutkinto-opiskelijoiksi haluavilta SoleMOVEn lisätietokenttään).
 • Kansainväliset palvelut toimittaa ulkomaisen opintosuoritusotteen opintoasiainkoordinaattorille.
 • Kansainväliset palvelut kirjaa opiskelijan perusrekisteriin.
 • Opintoasiainkoordinaattori muuttaa kasoistutkinto-opiskelijan vaihto-opiskelijaroolin tutkinto-opiskelijaksi heti, kun saa kv-palveluilta tiedon rekisteröinnistä (saapumisryhmä vaihtuu).
 • Opintoasiainkoordinaattori kirjaa kaksoistutkinto-merkinnän perusrekisteriin ja liittää opiskelijan oikeaan hallinnolliseen ryhmään.
 • Opiskeluoikeus on sama kuin ryhmän muilla tutkinto-opiskelijoilla.
 • Jos kaksoistutkintovaihto peruuntuu, kansainväliset palvelut ilmoittaa asiasta opintoasiainkoordinaattorille.

Saat opiskelijanumeron ja ateriatukikortin kansainvälisistä palveluista

Osallistut orientaatioon (yhdessä kv-vaihto-opiskelijoiden kanssa, mutta myös oman tutkinto-ohjelman järjestämään orientaatioon)

 • Orientaation aikana kaksoistutkinto-opiskelijalla on tapaaminen kv-koordinaattorin kanssa.

HUOM! Kaksoistutkinto-opiskelijana saat vaihto-opiskelijalle osoitetun ohjeistuksen ja materiaalin sähköpostiinsa jo ennen saapumistasi TAMKiin.

Ilmoittaudut opintoihin

 • Opiskelija ilmoittautuu opintojaksoille, osallistuu opetukseen ja tentteihin ja saa arvioinnit, kuten muutkin ryhmän opiskelijat. Ohjeistus annetaan orientaatiossa.

Kun olet saamassa opintosi päätökseen TAMKissa, pyydä opintoasiainkoordinaattorilta opintosuoritusote ja toimita se kotikorkeakouluun

Opintoasiainkoordinaattori kirjaa opiskelijan läsnäolokaudet perusrekisteriin.

Kun olet saanut kotikorkeakoulusta tutkintotodistuksen, toimita kopio TAMKin opintoasiainkoordinaattorille hyväksilukuja varten (erillistä HyväHot hakemusta ei tarvita)

 • Kun opintoasiainkoordinaattori on saanut kopion kaksoistutkinto-opiskelijan kotikorkeakoulun myöntämästä tutkintotodistuksesta ja kun opiskelija on täyttänyt tutkintotodistushakemuksen, opintoasiainkoordinaattori voi alkaa valmistuttaa opiskelijaa TAMKin prosessien mukaisesti.

Haet valmistumista TAMKin tutkinto-ohjelmasta opiskelijan oppaan mukaisesti.

Viet opinnäytetyösi Theseus-järjestelmään.

 • Opiskelija voi pyytää TAMKia postittamaan tutkintotodistuksen haluamaansa osoitteeseen maksua vastaan.

HUOM! Mikäli kaksois- tai yhteistutkintoyhteistyö korkeakoulujen välillä päättyy, opiskelijalla on kuitenkin oikeus suorittaa opintonsa loppuun ja saada valmistuttuaan tutkintotodistus ko. tutkinto-ohjelmasta.

 

Luotu
27-02-2019
Päivitetty
13-12-2019