Hyppää pääsisältöön

TAMKin opiskelijan käsikirja

Näin haet opiskelijavaihtoon

Kansainvälisyys osana opintoja

Kokemus muiden maiden työkulttuureista ja -tavoista muodostaa tärkeän osan ammattiin oppimista. Nykypäivän monikulttuurisessa yhteiskunnassa on kyettävä kommunikoimaan ja liikkumaan maailmanlaajuisesti työmarkkinoilla. Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet suorittaa osia tutkinnostaan ulkomailla. Tarjolla on useita mahdollisuuksia, mm. opiskelija- tai harjoittelijavaihtoja, intensiivikursseja ja erilaisia kansainvälisiä hankkeita.

Voit kansainvälistyä myös TAMKissa, sen takaavat ulkomaiset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat sekä huipputason asiantuntijaluennoitsijat. Tätä ns. kotikansainvälistymistä tukee myös se, että TAMKissa osa luennoista, opintojaksoista ja kokonaisista koulutuksista opiskellaan englanniksi. Voit lähteä myös opiskelijakunnan mukana tuutoroimaan saapuvia kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita.


Opiskelijavaihto

Ohjeet opiskelijavaihtoon hakevalle on koottu intraan.

TAMKin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoiden on mahdollista suorittaa osia tutkinnostaan ulkomailla. Opiskelijavaihtoon voi lähteä heti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen ja vaihtoon voi hakeutua useampia kertoja opintojen aikana. Vaihto-opiskelun pituus kerralla on 3 - 12 kuukautta.

Ulkomaille opiskelemaan lähtevät opiskelijat voivat hakea TAMKista apurahaa opiskelijavaihtoon. Opiskelijat ovat myös vaihtoaikanaan oikeutetut saamiinsa opintososiaalisiin tukiin, mm. Kelan myöntämään opintotukeen sekä sen asumislisään, aikuiskoulutustukeen tai uudelleenkoulutustukeen.

TAMK noudattaa Euroopan Unionin hyväksymää opintosuoritusten siirtojärjestelmää (ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System), joten ulkomaisessa korkeakoulussa edeltä suunnitellut ja hyväksytysti suoritetut opinnot hyväksytään täysimääräisinä osaksi TAMKissa suoritettavaa tutkintoa, vaihto ei siten pidennä opiskeluaikaa. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet löytyvät intranetistä.

Vaihtokohteista löydät lisätietoa valitsemalla SoleMOVE -tietokannasta TAMKin korkeakouluksi ja sen jälkeen klikkaamalla "Exchange Destinations Abroad".

Lisätietoa: Koulutuksen ja oppimisen palvelut, opiskelijaliikkuvuus outgoing.tamk [at] tuni.fi

 

Kaksoistutkinnon suorittaminen

TAMKin opiskelijat voivat hakea kaksoistutkinto-ohjelmaan neljässä eri koulutuksessa. Kaksoistutkinto-ohjelmassa opiskelija suorittaa osan opinnoistaan ulkomaisessa yhteistyökorkeakoulussa ja valmistuttuaan hän saa kaksi tutkintotodistusta, sekä TAMKista että yhteistyökorkeakoulusta. Ohjelmaan haetaan tavallisesti toisena opiskeluvuotena.

Tietoa kaksoistutkinnoista löytyy www-sivuilta.


Harjoittelijavaihto

Tärkeän osan ammattikorkeakoulututkinnosta muodostaa opintoihin pakollisena kuuluva harjoittelu, jonka laajuus on koulutuksesta ja suuntautumisvaihtoehdosta riippuen 30 - 120 opintopistettä. Harjoittelun tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija ammattialaansa ja antaa hänelle mahdollisuus soveltaa oppimaansa käytäntöön.

Harjoittelun tai osan siitä voi suorittaa myös ulkomailla. Varsinkin jos tähtäät kansainvälisille työmarkkinoille, pääset hyvään alkuun suorittamalla opintoihisi liittyvän harjoittelun ulkomailla. Määräaikaisesta, opintoja tukevasta työjaksosta toisessa maassa hyötyvät nekin, jotka haluavat rakentaa varsinaisen uransa kotimaassa: ulkomailta hankittu työkokemus on vahva lisä ansioluettelossa ja saattaa toisinaan olla jopa työnsaannin edellytyksenä.

Opiskelija hankkii harjoittelupaikan ensisijaisesti itse. Tarjolla olevat harjoittelupaikat ilmoitetaan Jobteaser -palvelussa ja koulutusalan harjoittelusta vastaavat henkilöt ja opiskelijan liikkuvuuspalvelut auttavat tarvittaessa opiskelijaa pääsemään alkuun. Harjoitteluun lähtevät voivat voivat hakea TAMKista apurahaa harjoitteluun.

Kaikista ulkomaan harjoitteluista solmitaan kolmenkeskinen sopimus (opiskelija, TAMK ja harjoittelupaikka). Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet löytyvät intranetistä.

Lisätietoa: Koulutuksen ja oppimisen palvelut, opiskelijaliikkuvuus outgoing.tamk [at] tuni.fi

 

Harjoittelu tutkinnon jälkeen

Mikäli sinulla ei valmistuessasi ole jo työpaikkaa valmiina odottamassa, voit käyttää senkin ajan ammattitaitosi kehittämiseen suorittamalla harjoittelujakson Euroopassa. Euroopan Komission uuden Erasmus+ ohjelman sääntöjen mukaan sinulla on kutakin tutkintotasoa kohti 12 kk:n kiintiö, johon voi kuulua vielä valmistumisen jälkeinen harjoittelujakso. Harjoitteluun lähtevät voivat hakea TAMKista apurahaa harjoitteluun.

Harjoittelusopimus tulee tehdä yrityksen, valmistuvan opiskelijan ja TAMKin kesken ennen valmistumista (allekirjoituspäivämäärät). Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet löytyvät intranetistä.

Lisätietoa: Koulutuksen ja oppimisen palvelut, opiskelijaliikkuvuus outgoing.tamk [at] tuni.fi

Julkaistu: 27.2.2019
Päivitetty: 11.9.2023