Tulokset (8)

Lukuvuosimaksut

Yliopisto ja TAMK

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot perivät lukuvuosimaksun opiskelijoilta, jotka suorittavat muun kuin suomen- tai ruotsinkielisen ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon.  Lukuvuosimaksu ei koske EU- ja ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia.

Lukuvuosimaksu peritään koulutuksista, jotka alkavat 1.8.2017 tai myöhemmin. Jos hakija hakee siirtohaussa koulutukseen jossa peritään lukuvuosimaksu, mutta alkuperäinen siirron perusteena ollut opiskeluoikeus on alkanut koulutuksessa, jossa hakija ei ole ollut maksuvelvollinen, hakija ei ole maksuvelvollinen myöskään siirron jälkeen. Lukuvuosimaksun suuruus vaihtelee eri korkeakouluissa ja eri tutkinnoissa.

Vapautus maksusta
Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin eikä näiden perheenjäseniltä. Maksusta vapautuvat myös ne, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa. Opiskelijalla on velvollisuus esittää lukuvuosimaksusta vapauttava dokumentti ja korkeakoulussa jokaisen maksavan opiskelijan tapaus käsitellään hänen oman statuksensa mukaan.

 

TAMK

 

Tutkinto-ohjelman taso

Lukuvuosimaksun suuruus

Bachelor -tutkinto-ohjelmat

9 800 € / lukuvuosi

Master -tutkinto-ohjelmat

10 800 € / lukuvuosi

Maksu suoritetaan pääsääntöisesti kahdessa osassa, josta ensimmäinen maksetaan ilmoittautuessa läsnäolevaksi seuraavalle lukuvuodelle (eräpäivä 31.5.) ja toinen osa kun apurahaan oikeuttavat opinnot edelliseltä lukuvuodelta on tarkistettu (eräpäivä 31.8.). Mikäli eräpäivästä myöhästyy, lisätään viivästysmaksu 5% / kk alkuperäisestä erääntyneestä suorituksesta.

Apurahat myönnetään huojennuksina seuraavasta maksusta (25% tai 50% vuosittaisesta maksusta). Poikkeuksena aloittavat opiskelijat, joille on paikkaa vastaanottaessa tarjolla ns Early Bird -apuraha:

  • Bachelor -tutkinto-ohjelmat:  50% alennus ensimmäisen vuoden maksusta, mikäli paikka vastaanotetaan 7 kalenteripäivän sisällä ilmoituksesta.
  • Master -tutkinto-ohjelmat:  1 500 € alennus, mikäli koko vuoden maksu maksetaan kerralla 31.5. mennessä
Opintopolku: usein kysyttyä lukuvuosimaksuista
Luotu
25-06-2019
Päivitetty
27-04-2020