Hyppää pääsisältöön

EU- ja ETA-maiden ulkopuolella valmistuneiden lääkärien laillistamiskokeeseen valmentava koulutus

Tampereen yliopisto

Laajuus

46 opintopistettä

Toteutusaika

7.8.2023-30.4.2024

Hakuaika

18.4.2023-14.5.2023

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton.

Kaupunki

Tampere
Verkkototeutus

Opetuksessa käytettävät kielet

suomi

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot
Koulutus on tarkoitettu EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta valmistuneille lääkäreille ja sen tavoitteena on auttaa laillistamiskuulusteluihin valmistautumisessa.

Koulutus koostuu lääketieteen teoriaopinnoista sekä niihin integroidusta suomen kielen opetuksesta.

Suomen kielessä tavoitteena on saada kielitaito yleisen kielitestin (YKI) tasolle 4, eli Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) tasolle B2.

Opetus järjestetään Tampereella ja suomeksi.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lääkäreille

  • jotka ovat suorittaneet lääkärin tutkinnon EU- ja ETA-maiden ulkopuolella
  • jotka valmistautuvat laillistamiskokeisiin
  • joiden suomen kielen taito on kaikilla osa-alueilla (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen) vähintään tasolla 3 Yleisessä kielitutkinnossa (YKI3) tai Eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B1 (EVK B1)
  • joilla on määräaikainen, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa koulutuksen alkaessa
  • joilla lääkäritutkinto on hyväksytty tai hyväksymisprosessi on vireillä Valvirassa. Tutkinto pitää olla hyväksytty Valvirassa ennen kuin amanuenssuuri alkaa tammikuussa 2024.

Koulutus on osa EU- ja ETA-maiden ulkopuolella valmistuneiden lääkärien ja hammaslääkärien laillistamiskokeeseen valmentavaa koulutushanketta. Lue lisää hankkeesta ja hammaslääkärien koulutuksesta