Hyppää pääsisältöön
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2023–2024

Logopedian kandidaattiohjelma, 180 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan logopedian opiskelija osaa kuvata puheen, kielen ja viestinnän kehityksen sekä normaalin äänentuoton ja nielemisen perusteet. Hän tunnistaa niiden häiriöitä ja osaa perustella ja arvioida kuntoutuksen periaatteita. Lisäksi opiskelija osaa hankkia teoreettista ja kliinistä tietoa, arvioida tiedon luotettavuutta ja soveltaa tietoa.

Sisällön kuvaus

Kandidaattiohjelma koostuu seuraavista opinnoista:

- perusopinnot 25 op ja aineopinnot 70 op
- muut pakolliset opinnot 50 op
- viestintä- ja kieliopinnot 15 op

- asiantuntijataitojen perusteet 15 op

  •  KEKE01 Ihminen ratkaisee
  • YKTP Empiirinen yhteiskuntatutkimus
  • STYP04 Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaympäristöt

-opiskeluvalmiudet 5 op

  • orientoivat opinnot ja hops
  • tietotekniikkataidot

yhteensä 180 op

Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Tutkinto­nimikkeet
Humanististen tieteiden kandidaatti
Laajuus
180 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Alempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Keskustakampus
Koulutusluokitus
623405 Hum. kand., logopedia
Koulutusalat
  • Humanistiset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Marianne Kosin 1.1.2024 - 31.12.2028, tutkinto-ohjelmavastaava
Vastuuopettaja:
Sari Ylinen