Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2021–2022) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2021–2022

Kansainvälinen epidemiologian ja kansanterveyden tohtoriohjelma, 240 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Tohtoriopinnot suoritettuaan jatko-opiskelija:

- osaa tehdä itsenäistä tieteellistä tutkimusta

- omaa syvällisen näkemyksen omasta tieteenalastaan, ja tuntee oman tutkimusalueensa ajankohtaiset keskustelut

- arvioi ja kehittää sekä jatkuvasti uudistaa omaa osaamistaan ja tieteenalaansa

- toteuttaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä sekä tuottaa alalle uutta tietoa ja menetelmiä

- hallitsee monipuolisesti tieteenalallaan käytettäviä lähestymistapoja ja osaa soveltaa ja muokata oman erityisalueensa teorioita ja tutkimusmenetelmiä

- pystyy osallistumaan keskusteluun tieteenalansa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tutkimuksensa merkityksestä

- tuntee tieteenalansa kentän siten, että hän pystyy ymmärtämään, seuraamaan ja edistämään alan tutkimusta ja tieteen kehitystä eettisiin arvoihin perustuen sekä toimimaan alansa asiantuntijana erilaisissa ja muuttuvissa ympäristöissä

- hallitsee hyvän tieteellisen käytännön, tuntee tieteenfilosofisia kysymyksiä ja osaa soveltaa niitä tutkimustyössään

- hallitsee tutkimustyössä tarvittavat tiedonhankinnan ja aineistonhallinnan käytänteet ja edistää alansa digitaalisten toimintaympäristöjen kehitystä

- osaa ajatella ja argumentoida itsenäisesti, kriittisesti ja rakentavasti sekä välittää tutkimustietoa sekä kirjallisesti että suullisesti

- ymmärtää ammattimaisen tutkijuuden vaatimukset ja osaa toimia aktiivisena kansainvälisen tiedeyhteisön jäsenenä

Sisällön kuvaus

Kansainvälinen epidemiologian ja kansanterveyden tohtoriohjelma (IPPE) on tarkoitettu epidemiologian ja kansanterveysalan tutkijoille ja ammattilaisille, jotka tähtäävät tohtorintutkintoon epidemiologian tai kansanterveyden oppialoilta. Ohjelman tarkoituksena on lisätä tietämystä ja ymmärrystä suurista kansanterveyden ongelmista etenkin kehitysmaissa ja rakentaa pysyvää kapasiteettia näihin maihin yhdessä kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. IPPE-tohtoriohjelma kouluttaa epidemiologeja ja kansanterveyden asiantuntijoita johtotehtäviin tutkimuksen, hallinnon ja politiikan kehittämisen aloilla.

Tohtoriohjelma koostuu vuoden intensiivisistä teoreettisista opinnoista epidemiologiassa, biostatistiikassa ja muilla terveystieteen oppialoilla, viikoittaisista tutkimusseminaareista ja yksilöllisestä ohjauksesta. Vaikka ohjelman ydin koostuu epidemiologian ja biostatistiikan opinnoista, opiskelijoilla on mahdollisuus valita kursseja eri oppialoilta ja ohjelma voidaan räätälöidä opiskelijan henkilökohtaisiin opinto- ja urasuunnitelmiin sopivaksi.

Ohjelmaan valitut opiskelijat viettävät yhden lukuvuoden (elokuusta toukokuuhun) Suomessa suorittaen teoriaopinnot ja viimeistelevät tutkimussuunnitelman väitöskirjaansa varten. Väitöskirjan aineiston hankinta ja analysointi sekä artikkeleiden kirjoittaminen tehdään yleensä pääosin teoria opintojen suorittamisen jälkeen noin 3-4 vuoden aikana Suomessa tai ulkomailla.
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024, 2024–2025
Tutkinto­nimikkeet
Lääketieteen tohtori
Terveystieteiden tohtori
Filosofian tohtori
Laajuus
240 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Tohtoriohjelma
Opetuskieli
englanti
Kampus
Kaupin kampus
Koulutusluokitus
875101 Lääketieteen tohtori
875605 Fil. toht., terveystiede
875501 Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori
Koulutusalat
  • Terveys- ja hyvinvointialat
  • Lääketieteet
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Pekka Nuorti