Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2021–2022) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2021–2022

Lääketieteen tohtoriohjelma, 240 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Tohtoriopinnot suoritettuaan jatko-opiskelija:

- osaa tehdä itsenäistä tieteellistä tutkimusta, arvioida kriittisesti tuloksia ja raportoida niitä suullisesti ja kirjallisesti

- hallitsee hyvän tieteellisen käytännön, tuntee tutkimusetiikan perusteet ja hyvän tieteellisen käytännön ja osaa soveltaa niitä tutkimustyössään, tuntee tietosuojaa koskevat säännökset ja vaatimukset

- omaa syvällisen näkemyksen omasta tieteenalastaan, ja tuntee oman tutkimusalueensa aiemman kehityskulun ja nykyiset kehityssuunnat

- hallitsee monipuolisesti tieteenalallaan käytettäviä lähestymistapoja ja menetelmiä, sekä arvioi ja kehittää omaa osaamistaan

- ymmärtää tieteen perusperiaatteet ja kaikelle tieteelliselle tutkimukselle yhteiset piirteet, osaa ajatella ja argumentoida itsenäisesti, kriittisesti ja rakentavasti sekä osallistua alansa tieteelliseen keskusteluun

- ymmärtää ammattimaisen tutkijuuden vaatimukset ja osaa toimia aktiivisena kansainvälisen tiedeyhteisön jäsenenä

Sisällön kuvaus

Tohtoriopintojen tavoitteena on antaa tohtoriopiskelijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa.

Väitöskirjatutkijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys terveystieteistä yleisemmin. Opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen tutkimuskäytännön sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen kehittäminen.

Lääketieteen tohtoriohjelmassa oppialoja ovat biostatistiikka, epidemiologia, gerontologia, global health and development, kansanterveystiede, sosiaalipsykiatria, sosiaali- ja terveyspolitiikka, terveydenhuollon johtaminen, terveydenhuoltotutkimus, terveyssosiologia, terveystaloustiede ja työterveys. Kaikilla näillä oppialoilla voidaan suorittaa tohtorin tutkinto. Useimmat tohtoriopiskelijat tekevät väitöskirjaa oppialan tutkimusryhmissä. Oppiala määräytyy pääsääntöisesti ohjaajan oppialan mukaan. Terveystieteiden ja lääketieteen alojen tohtoreiden työllisyys on hyvä.

Lääketieteen tohtoriohjelmassa voi suorittaa lääketieteen tohtorin tutkinnon tai filosofian tohtorin tutkinnon tohtoriohjelman oppialoilla. Lääketieteen tohtoriohjelmaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Suomessa tai sitä vastaavan samantasoisen tutkinnon jonkin muun maan korkeakoulussa.

Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024, 2024–2025
Tutkinto­nimikkeet
Lääketieteen tohtori
Filosofian tohtori
Laajuus
240 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Tohtoriohjelma
Opetuskieli
englanti, suomi
Kampus
Kaupin kampus
Koulutusluokitus
875101 Lääketieteen tohtori
875601 Fil. toht., lääketiede
Koulutusalat
  • Lääketieteet
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Anssi Auvinen