Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2024–2025

Ympäristö- ja energiatekniikan DI-ohjelma, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet
  • osaa suunnitella ja mitoittaa ympäristö- ja energiatekniikan prosesseja
  • osaa soveltaa teknis-luonnontieteellistä osaamistaan oman syventymisalansa kehittämiseen 
  • osaa luoda raportteja ja esityksiä kriittisesti analysoimansa tiedon pohjalta 
  • osaa arvioida ympäristö-ja energiatekniikan mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämisessä yhdyskunnissa ja teollisuudessa
  • osaa käyttää kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojaan työelämässä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa
  • suoriutuu työtehtävistä monialaisessa ja kansainvälisessä työympäristössä


    Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen.
Sisällön kuvaus
Ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelma on Suomen ensimmäinen ohjelma, jossa ympäristö- ja energiatekniikka yhdistyivät. Ohjelma houkuttelee lahjakkaita, ympäristöstä, maailman tilasta ja luonnonvarojen riittävyydestä kiinnostuneita opiskelijoita. Ympäristö- ja energiatekniikan ohjelman vahvuutena on tutkinnon muunneltavuus sekä eri alojen asiantuntijoiden verkostoituminen jo opiskeluaikana. Tutkinnosta valmistuvat ovat kysyttyjä työmarkkinoilla ja heillä on hyvät valmiudet toimia eri alojen asiantuntijoista koostuvissa työyhteisöissä niin teollisuudessa kuin tutkimuksessakin.

Tutkinto on mahdollista suunnata energiatekniikkaan, biotekniikkaan, ympäristötekniikkaan, kemiaan tai turvallisuustekniikkaan. Suuntaukset eivät ole toisistaan erillisiä, vaan useimmiten vähintään kahden alan läpileikkauksia. Kukin ala tuottaa osaajia maailman kasvavan materian- ja energiantarpeen sekä niiden jättämien seurausten aiheuttamien haasteiden ratkaisuun. Tämä tarve on ajankohtainen jo nyt, ja vielä enemmän tulevaisuudessa.

Opetukseen sisältyy suuntautumisalasta riippuen esimerkiksi laboratorio- ja laitetekniikkataitoja tai laajoja suunnittelu- ja mitoitusharjoituksia. Opintojen aikana opiskelijat kehittävät vankan ja moneen sovellettavan ongelmanratkaisukyvyn sekä valmiudet tehdä suunnittelutyötä itsenäisesti sekä osana tiimiä. Kaiken pohjana on matemaattis-luonnontieteellinen, looginen päättelykyky, ymmärrys luonnontieteiden ja tekniikan perusilmiöistä sekä kyky nähdä asiat laajemmassa kontekstissa. Näiden perustaitojen turvin on luontevaa jatkaa oman osaamisen kehittämistä työelämässä.

Tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet ja korkea motivaatio sisällyttää tutkintoonsa opintoja ulkomaisissa yliopistossa, ja lähes puolet opiskelijoista lähteekin opiskelijavaihtoon jossain vaiheessa opintojaan. Vaihto-opiskelu on hyvä tapa kehittää työelämässä tarvittavia taitoja, kuten kielitaito, kyky sopeutua uusiin olosuhteisiin, ottaa selvää asioista ja tutustua erilaisiin ihmisiin.
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Tutkinto­nimikkeet
Diplomi-insinööri
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Hervannan kampus
Koulutusluokitus
751403 Dipl.ins., ympäristötekniikka
Koulutusalat
  • Tekniikan alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Jorma Keskinen 1.1.2024 - 31.12.2028, tutkinto-ohjelmavastaava
Vastuuopettaja:
Marja Palmroth
Vastuuopettaja:
Hannele Auvinen