Hyppää pääsisältöön
Tutkinto-ohjelma, lukuvuosi 2023–2024

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriohjelma, 120 op

Tampereen yliopisto
Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelman maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee opintosuuntansa laaja-alaiset ja erityisosaamista edellyttävät, itsenäisen ajattelun ja tutkimuksen perustan muodostavat käsitteet, menetelmät ja tiedot. Hän ymmärtää oppialalleen tyypillisen tavan tarkastella yhteiskuntaa kriittisesti sekä etsiä, analysoida ja tuottaa tietoa. Hän pystyy vaikuttamaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä toteuttamaan luovaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Hänellä on valmiudet toimia yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä paikallisesti ja globaalisti. Hän hallitsee ihmisten ja asioiden kokonaisuuksia sekä osaa tarkastella sosiaalisia ilmiöitä uusia ratkaisuja tuottavista näkökulmista. Hänellä on monipuoliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa kehittää itsenäisesti omaa asiantuntijuuttaan. Opiskelijalla on valmiudet yhteiskuntatieteiden tohtoriopintojen aloittamiseksi.

Sisällön kuvaus

Yhteiskuntatutkimuksen maisteriopinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

1. Oman opintosuunnan syventävät opinnot 90 op (sisältäen pro gradu -tutkielman ja -seminaarin 40 op)

2. Vapaasti valittavat opinnot (30 op)


Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Tutkinto­nimikkeet
Yhteiskuntatieteiden maisteri
Laajuus
120 op
Tutkinto-ohjelman tyyppi
Ylempi tutkinto-ohjelma
Opetuskieli
suomi
Kampus
Keskustakampus
Koulutusluokitus
733203 Yhteiskuntat. maist., sosiaalitieteet
Koulutusalat
  • Yhteiskunnalliset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Noora Ellonen 18.10.2021 - 31.12.2028, tutkinto-ohjelmavastaava
Vastuuopettaja:
Marko Salonen 17.10.2021 saakka, tutkinto-ohjelmavastaava 17.10.2021 saakka