Hyppää pääsisältöön
Opinto­kokonaisuus, lukuvuosi 2023–2024
SOC-M02

Lapsuus, perhe ja elämänkulku, Vähintään 20 op

Tampereen yliopisto
Kuvaus

Opintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy monipuolisesti lapsuutta, perhettä ja elämänkulun eri vaiheita tarkastelevaan tutkimukseen ja sen nykykeskusteluihin.

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy monipuolisesti lapsuutta, perhettä ja elämänkulun eri vaiheita tarkastelevaantutkimukseen ja sen nykykeskusteluihin. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee lapsuus-, perhe- ja elämänkulkututkimuksen keskeisimmät tutkimusperinteet ja kysymyksenasettelut, tunnistaa tutkimuksen ydinkäsitteet ja hahmottaa tutkimusalan yhteiskunnallisen merkityksen osana toimintaympäristöjen muutosta ja uusia haasteita. Opiskelija ymmärtämään yksilön, perheen ja yhteiskunnan instituutioiden välisiä suhteita, osaa jäsentää lapsuuden ja perhe-elämän kulttuurisia, ajallisia ja paikallisia eroja sekä vuorovaikutuksellisia elementtejä sekä tunnistaa toimijuuden osana lapsuuden ja perhe-elämän käytäntöjä.

Koodi
SOC-M02
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Aineopinnot
Koulutusalat
Yhteiskunnalliset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Katja Repo
Koodi
SOC-M02
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Aineopinnot
Koulutusalat
Yhteiskunnalliset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Katja Repo