Hyppää pääsisältöön
Opinto­kokonaisuus, lukuvuosi 2023–2024
SOC-M05

Ruumiillisuus ja sukupuoli, 20–35 op

Tampereen yliopisto
Kuvaus

Opiskelija tutustuu ajankohtaisiin keskusteluihin ruumiillisuuden, seksuaalisuuden ja sukupuolen yhteiskunnallisesta, kulttuurisesta ja yksilöllisestä merkityksestä.

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruumiillisuutta, seksuaalisuutta ja sukupuolta käsittelevän tutkimuksen keskeiset käsitteet, teoriat ja näkökulmat. Opiskelija tuntee aihepiiristä tehtävää ajankohtaista tutkimusta. Opiskelija harjaantuu ymmärtämään, kuinka ruumiillisuus, seksuaalisuus ja sukupuoli muodostuvat yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti. Hän tunnistaa erilaisia tapoja esittää ja uusintaa sukupuolten ja seksuaalisuuksien välisiä eroja ja eriarvoisuuksia globaalissa maailmassa. Opiskelijalla on käytännön valmiuksia perustella sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja ruumiillisuuteen liittyviä yhteiskunnallisia muutoksen tarpeita ja mahdollisuuksia.

Koodi
SOC-M05
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Aineopinnot
Koulutusalat
Yhteiskunnalliset alat
Maksimiopintopisteet
35
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Tuula Juvonen
Koodi
SOC-M05
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Aineopinnot
Koulutusalat
Yhteiskunnalliset alat
Maksimiopintopisteet
35
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Tuula Juvonen