Hyppää pääsisältöön
Opinto­kokonaisuus, lukuvuosi 2023–2024
TAU.TRI-M01

Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot, 3–35 op

Tampereen yliopisto
Kuvaus

Tampereen yliopiston tutkijakoulu järjestää tohtoriohjelmien omaa tarjontaa täydentävää opetusta. Yhteiset tohtoriopinnot muodostavat jatko-opiskelijoiden osaamistarpeisiin monipuolisesti vastaavan tarjottimen, josta opiskelijat voivat valita henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaansa ja uratavoitteisiinsa soveltuvia kursseja. Kurssit ja muut tilaisuudet ovat avoimia kaikkien Tampereen yliopiston tiedekuntien jatko-opiskelijoille. Opetusta järjestetään suomeksi ja englanniksi ja näin tuetaan sekä kansainvälisiä jatko-opiskelijoita että kansainvälistymistä kotimaassa.

Tutkijakoulun yhteiset tohtoriopinnot kokoavat yhteen usean tieteenalan jatko-opiskelijoita, mikä harjaannuttaa monitieteelliseen työskentelyyn. Kurssisisällöt suunnataan väitöskirjatutkimuksen eri vaiheisiin.

Vuosittainen kurssitarjonta suunnitellaan yliopiston linjausten mukaan ja yhteistyössä tohtoriohjelmien kanssa. Kurssirunko koostuu vuorolukukausin toistettavista kursseista sekä muuttuvasisältöisistä tutkija-, työelämä- ja metodikursseista.

Tavoitteet

Tutkijakoulun yhteisille tohtoriopinnoille ei määritellä yleisiä osaamistavoitteita.

Koodi
TAU.TRI-M01
Opetuskieli
englanti
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Jatko-opinnot
Koulutusalat
Luonnontieteet
Maksimiopintopisteet
35
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Pirjo Nikander
Koodi
TAU.TRI-M01
Opetuskieli
englanti
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Jatko-opinnot
Koulutusalat
Luonnontieteet
Maksimiopintopisteet
35
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Pirjo Nikander