Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2020–2021) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opinto­kokonaisuus, lukuvuosi 2020–2021
VOKPUH

Puhekasvatus ja vokologia, 20–60 op

Tampereen yliopisto
Tavoitteet

Puhekasvatuksen ja vokologian opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti puheen ja äänen harjoitustraditioita, asennoituu puheen ja äänen harjoittamiseen tutkimusperustaisesti, osaa tunnistaa puheen ja äänen ongelmia ja ennaltaehkäistä niitä, osaa kehittää puheteknisiä taitojaan ja puheilmaisuaan ammattilaistasolle, esim. opettajan tai muiden puheammattien vaatimuksia vastaaviksi, osaa tutkia puhetta ja ääntä akustisesti, instrumentaalisesti ja perkeptuaalisesti sekä toimia puhekasvattajana. Puhekasvatus voi toteutua toisaalta jokaisen opettajan työssä, toisaalta puhetekniikan kouluttajana toimimisessa.

Koodi
VOKPUH
Opetuskieli
suomi
Lukuvuosi
2020–2021
Opintokokonaisuuden taso
Muut opinnot
Koulutusalat
Yhteiskunnalliset alat
Maksimiopintopisteet
60
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Anne-Maria Laukkanen
Lisätiedot
Koodi
VOKPUH
Opetuskieli
suomi
Lukuvuosi
2020–2021
Opintokokonaisuuden taso
Muut opinnot
Koulutusalat
Yhteiskunnalliset alat
Maksimiopintopisteet
60
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Anne-Maria Laukkanen