Hyppää pääsisältöön
Opinto­kokonaisuus, lukuvuosi 2023–2024
VOK-M01

Puhekasvatus ja vokologia, 20–62 op

Tampereen yliopisto
Tavoitteet

Puhekasvatuksen ja vokologian opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti puheen ja äänen harjoitustraditioita, asennoituu puheen ja äänen harjoittamiseen tutkimusperustaisesti, osaa tunnistaa puheen ja äänen ongelmia ja ennaltaehkäistä niitä, osaa kehittää puheteknisiä taitojaan ja puheilmaisuaan ammattilaistasolle, esim. opettajan tai muiden puheammattien vaatimuksia vastaaviksi, osaa tutkia puhetta ja ääntä akustisesti, instrumentaalisesti ja perkeptuaalisesti sekä toimia puhekasvattajana. Puhekasvatus voi toteutua toisaalta jokaisen opettajan työssä, toisaalta puhetekniikan kouluttajana toimimisessa.

Koodi
VOK-M01
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Muut opinnot
Koulutusalat
Yhteiskunnalliset alat
Maksimiopintopisteet
62
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Anne-Maria Laukkanen
Lisätiedot
Koodi
VOK-M01
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Muut opinnot
Koulutusalat
Yhteiskunnalliset alat
Maksimiopintopisteet
62
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Anne-Maria Laukkanen