Hyppää pääsisältöön
Opinto­kokonaisuus, lukuvuosi 2023–2024
KIE.SU-P02

Suomen kielen perusopinnot valinnaisina opintoina, 25 op

Tampereen yliopisto
Tavoitteet

Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ja osaa analysoida suomen kielen rakennetta ja käyttöä erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa vuorovaikutustilanteissa

  • tuntee kielen alueellisen ja sosiaalisen vaihtelun sekä kielenmuutoksen periaatteita

  • osaa analysoida kielellisiä merkityksiä

  • ymmärtää kielen ohjailun ja normittamisen lähtökohtia ja tuntee suomen kielen keskeiset kielen- ja tekstinhuollon normit

  • hallitsee alansa peruskäsitteistön

  • tuntee tiimityöskentelyn periaatteita ja osaa toimia ryhmässä

Koodi
KIE.SU-P02
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Perusopinnot
Koulutusalat
Humanistiset alat
Maksimiopintopisteet
25
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Liisa Mustanoja
Koodi
KIE.SU-P02
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Perusopinnot
Koulutusalat
Humanistiset alat
Maksimiopintopisteet
25
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Liisa Mustanoja