Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2019–2020) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opinto­kokonaisuus, lukuvuosi 2019–2020
KIRATVO

Kirjallisuustieteen aineopinnot valinnaisina opintoina, 35–45 op

Tampereen yliopisto
Kuvaus

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelman opinnot ovat avoimia myös muille opiskelijoille. Valinnaisina opintoina voi suorittaa perusopinnot 25 op, aineopinnot 35-45 op sekä syventävät opinnot 60 op. Mikäli opiskelija jatkaa aineopinnoista syventäviin opintoihin, aineopinnot suoritetaan 45 op:n laajuisina. Muussa tapauksessa aineopinnot suoritetaan 35 op:n laajuisina ilman tutkielmaopintoja.

Aineopinnot täydentävät ja laajentavat perusopintojen antamaa yleiskuvaa sekä johdattavat opiskelijoita omakohtaisen tieteellisen tutkimuksen perusteisiin. Opinnot tarjoavat ajantasaisen näkemyksen kirjallisuudesta osana taiteen ja kulttuurin kenttää, syventävät käsitystä kirjallisten esitysmuotojen historiasta ja suhteesta muuhun mediaan sekä perehdyttävät kirjallisuudentutkimuksen nykymetodeihin. Opinnoissa painottuvat kirjallisuuden poetiikka ja filosofia, kertomuksen teoria, Suomen kirjallisuuden historia ja yleinen kirjallisuushistoria sekä kirjallisuusinstituution ja kirjallisten käsitteiden muutos.

Aineopinnot koostuvat viidestä osasta. Kohdassa A4 opiskelija valitsee omaan opintosuunnitelmaansa erikoistumissuuntia siten, että niistä rakentuu mielekäs tutkimuksellinen tai ammatillinen linja. Muut kuin tutkinto-ohjelman omat opiskelijat suorittavat aineopinnot 35 op:n laajuisina ilman tutkielmaopintoja, ellei opiskelija suorita myös syventäviä opintoja.


Kokonaismerkinnät kir.opiskelu.tau@tuni.fi

Tavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa analysoida systemaattisesti niin kirjallisia kuin muitakin kulttuurisia ja yhteiskunnallisia tekstikäytänteitä kirjallisuustieteen näkökulmasta
  • hallitsee monipuoliset metodiset valmiudet eritellä ja vertailla kirjallisia esitystapoja, kulttuurisia konteksteja sekä tekstien tuottamiseen ja lukemiseen liittyviä tekijöitä
  • pystyy tuottamaan hyvin argumentoitua ja julkaisukelpoista asiatekstiä sekä kirjoittamaan analyyttisesti taiteen ja kulttuurin eri ilmiöistä
  • hallitsee tutkimuksen tekemisen perustaidot ja ymmärtää teorioiden, metodien ja aineistojen suhteita
  • pystyy itsenäiseen tieteelliseen tutkimukseen sekä hallitsee akateemisen keskustelun ja kommentoinnin taidot
  • tuntee suomalaisen ja kansainvälisen kirjallisuuden perinteen, nykyvirtaukset sekä kirjallisuus- ja kulttuurielämään vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät
  • hallitsee kirjallisuudentutkimuksen keskeiset paradigmat ja pystyy osallistumaan kriittisesti oman tieteenalansa keskusteluun
  • opiskelijalla on suuntautumisensa mukaan kattava tietämys kirjallisuuden poetiikasta ja kirjallisuusfilosofiasta, kirjallisuushistoriasta, kirjallisuuden ja kulttuurin nykyilmiöistä sekä erilaisista tekstilajeista
Koodi
KIRATVO
Opetuskieli
suomi
Lukuvuosi
2019–2020
Opintokokonaisuuden taso
Aineopinnot
Koulutusalat
Humanistiset alat
Maksimiopintopisteet
45
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Maria Mäkelä
Lisätiedot
Koodi
KIRATVO
Opetuskieli
suomi
Lukuvuosi
2019–2020
Opintokokonaisuuden taso
Aineopinnot
Koulutusalat
Humanistiset alat
Maksimiopintopisteet
45
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Maria Mäkelä