Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2022–2023) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opinto­kokonaisuus, lukuvuosi 2022–2023
KIE.SU-S01

Suomen kielen syventävät opinnot, Vähintään 80 op

Tampereen yliopisto
Tavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kompleksisia kielellisiä ilmiöitä osana yhteiskuntaa ja kulttuuria.

  • osaa analysoida suomen kieltä, vuorovaikutusta ja tekstejä monipuolisesti ja kriittisesti erilaisista teoreettisista näkökulmista.

  • tuntee syvällisesti suomen kielen rakennetta, käyttöä ja vaihtelua.

  • tuntee laajasti modernia kielentutkimusta, erityisesti erikoistumisalaltaan.

  • osaa soveltaa tietojaan tieteellisessä tutkimuksessa tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti: hakea tietoa, tunnistaa ja rajata merkityksellisiä tutkimuskysymyksiä, käsitellä kieliaineistoja ja raportoida havainnoistaan niin tiedeyhteisölle kuin laajemmalle yleisölle.

  • on syventänyt osaamistaan oman työelämäsuuntautumisensa mukaisesti ja harjaantunut viestimään asiantuntija-alastaan.

Koodi
KIE.SU-S01
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Syventävät opinnot
Koulutusalat
Humanistiset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Unni Leino
Kokonaisuudet, joihin opinto­kokonaisuus kuuluu
Koodi
KIE.SU-S01
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Syventävät opinnot
Koulutusalat
Humanistiset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Unni Leino