Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2022–2023) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opinto­kokonaisuus, lukuvuosi 2022–2023
KIE.SU-A01

Suomen kielen aineopinnot, Vähintään 45 op

Tampereen yliopisto
Tavoitteet

Suomen kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt ymmärrystään suomen kielen rakenteesta, käytöstä ja vaihtelusta

  • osaa asettaa suomen sukukieltensä ja historiansa mukaiseen kontekstiin

  • tuntee suomen kielen kehityksen päälinjat ja kielenmuutoksen keskeiset periaatteet

  • on tutustunut johonkin kielentutkimuksen erikoisalaan

  • tuntee alansa keskeisimpiä tutkimussuuntauksia ja osaa seurata oman alansa kehitystä

  • hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet: osaa hankkia tieteellistä tietoa, arvioida sitä kriittisesti ja soveltaa sitä oman alansa tutkimuskysymysten ratkaisemiseen

  • tuntee keskeisiä kielentutkimuksen metodeja ja pystyy soveltamaan oppimaansa tutkimuksen tekemisessä

  • tuntee tieteellisen kirjoittamisen konventiot ja osaa kirjoittaa tieteellistä tekstiä oman alan käytänteitä noudattaen

  • osaa suunnitella ja toteuttaa ohjatusti tutkielman omalta tieteenalaltaan tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti

Koodi
KIE.SU-A01
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Aineopinnot
Koulutusalat
Humanistiset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Unni Leino
Kokonaisuudet, joihin opinto­kokonaisuus kuuluu
Koodi
KIE.SU-A01
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintokokonaisuuden taso
Aineopinnot
Koulutusalat
Humanistiset alat
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Unni Leino