Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
BBT.007

Genetiikka, 3 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Koodi
BBT.007
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Katri Lindfors
Vastuuorganisaatio
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
MET yhteinen koulutus 100 %
Kestävän kehityksen tavoitteet
2 Ei nälkää
3 Terveyttä ja hyvinvointia
7 Edullista ja puhdasta energiaa
10 Eriarvoisuuden vähentäminen
12 Vastuullista kuluttamista
13 Ilmastotekoja
Opintojakson aikana perehdytään ihmisen terveen elimistön ja sairauksien kannalta tärkeisiin geneettisiin ja epigeneettisiin mekanismeihin. Käsitellään mm. ihmisen genomin rakenne, erilaiset periytymistavat, ihmisten välinen geneettinen variaatio ja muut populaatiogenetiikan periaatteet sekä suomalaisen geeniperimän ominaispiirteet. Lisäksi tutustutaan erilaisiin geenivirheiden tunnistamismenetelmiin ja niiden hyödyntämiseen diagnostiikassa.
Osaamistavoitteet
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Tarkoitettu niille opiskelijoille, joille opintojakso on opetussuunnitelman mukaan pakollinen. Luennot, ryhmäoppimistilanteet, pohdintaseminaari, asiantuntijatapaaminen, harjoitustehtävät, loppukuulustelu. Läsnäolopakko seuraavissa opetustilanteissa: ryhmäoppimistilanteet, pohdintaseminaari, asiantuntijatapaaminen.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

03.09.2024 23.09.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)

Tentti

14.10.2024 14.10.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
23.09.2024 23.09.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)