Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
FIL.FIA.004

Etiikka ja yhteiskuntafilosofia I, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)
Koodi
FIL.FIA.004
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Petri Räsänen
Vastuuopettaja:
Arto Laitinen
Vastuuopettaja:
Teemu Toppinen
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Filosofian opetus 100 %
Yhteiset osaamistavoitteet
Kansainvälisyys ja globaali vastuu

Opintojakso muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta: 1) Johdatus etiikkaan ja 2) Johdatus yhteiskuntafilosofiaan. Molemmat osakokonaisuudet pyritään luennoimaan vuosittain.

Johdatus etiikkaan: Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia moraalin perustaa koskevia käsityksiä. Keskeisiä tarkasteltavia aiheita ovat hyvyyden ja hyvän elämän luonne (onko keskeistä koettu mielihyvä tai onnellisuus, onnistuminen tavoitteissa vai muut seikat kuten ystävyys, viisaus, hyveellisyys jne.), moraalisesti oikea ja väärä toiminta (erilaiset seurausetiikan, velvollisuusetiikan ja hyve-etiikan muodot) sekä se, onko näihin hyvää ja oikeaa koskeviin moraalisiin kysymyksiin oikeita vastauksia (erityisesti erilaiset objektivismin ja relativismin muodot). Näitä aiheita tarkastellaan soveltamalla niitä eettisesti haastaviin tapauksiin sekä tutustumalla keskeisiin moraalifilosofisiin teorioihin ja ajattelijoihin.

Johdatus yhteiskuntafilosofiaan: Yhteiskuntafilosofian osakokonaisuudessa tutustutaan yhteiskuntafilosofian klassikoihin, sekä kartoitetaan yhteiskuntafilosofian nykyisiä suuntauksia ja käsitteitä. 

Osaamistavoitteet
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

30.08.2024 13.12.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)

Osallistuminen opetukseen

14.01.2025 31.01.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Suoritustapa 2
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

30.08.2024 13.12.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)

Tentti

01.08.2024 31.07.2025
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)
Suoritustapa 3
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

14.01.2025 31.01.2025
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)

Tentti

01.08.2024 31.07.2025
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)
Suoritustapa 4
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

01.08.2024 31.07.2025
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)

Tentti

01.08.2024 31.07.2025
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)