Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
PSY.380

Psykologiharjoittelu, 30 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Koodi
PSY.380
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Hylätty-Hyväksytty
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Mervi Jehkonen
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Psykologian opetus 100 %

Harjoittelussa opiskelija työskentelee yhdellä psykologian sovellusalueella. Opiskelija on osa moniammatillista työyhteisöä ja hän osallistuu esimerkiksi asiakkaiden hoidon suunnittelu- ja arviointikokouksiin sekä työskentelee ohjatusti asiakastyössä. Hän tutkii, kuntouttaa ja konsultoi useita asiakkaita harjoittelunohjaajansa alaisena. Lisäksi opiskelija laatii lausuntoja tai yhteenvetoja sekä pitää ainakin yhden koulutustilaisuuden tai esitelmän työpaikan henkilöstölle tai esimerkiksi harjoittelupaikkansa erityistyöntekijöille.

Kurssi sisältää työharjoittelun (5 kk), ”Mitä nuoren psykologin tulee tietää” -videoluennot (8 tuntia), seminaarit (16 tuntia), pienryhmätyöskentelyn, kirjallisuuteen tutustumisen harjoittelun ohjaajan ohjeiden mukaan sekä harjoitteluraportin laatimisen ja henkilökohtaisen harjoittelun palautekeskustelun vastuuopettajan kanssa.
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Oppimateriaalit
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Luennot, seminaarit, pienryhmätyöskentely, kirjallisuus, työharjoittelu, harjoitteluraportti, palautekeskustelu.

Osallistuminen opetukseen

13.09.2023 22.04.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
22.04.2024 22.04.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)