Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
PSY.208

Asiakastyön teoriat ja menetelmät, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)
Koodi
PSY.208
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Mikko Peltola
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Psykologian opetus 100 %

Suoritustapa 1 (psykologian tutkinto-opiskelijat)

Kurssin luentosarjassa (2 op) perehdytään ammatilliseen vuorovaikutukseen, moniammatillisuuteen, asiakkaan haastatteluun sekä asiakastyön ja sen menetelmien teoreettisiin lähtökohtiin. Psykologian tutkinto-opiskelijoille suoritukseen sisältyy lisäksi harjoitusryhmät (3 op), joissa harjoitellaan ammatillisen haastattelun toteuttamista.

Suoritustapa 2 (muut opiskelijat)

Kurssin luentosarjassa (2 op) perehdytään ammatilliseen vuorovaikutukseen, moniammatillisuuteen, asiakkaan haastatteluun sekä asiakastyön ja sen menetelmien teoreettisiin lähtökohtiin. Lisäksi opintojakso sisältää kirjallisuuden suorittamisen tenttinä (3 op).

Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
PSYKOLOGIAN TUTKINTO-OPISKELIJAT: Luennot ja niihin liittyvät harjoitukset ja tehtävät, 2 op. Haastatteluharjoitukset ja oppimispäiväkirja, 3 op
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

25.10.2024 29.11.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
25.10.2024 06.12.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)

Osallistuminen opetukseen

24.10.2024 20.02.2025
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Suoritustapa 2
MUUT OPISKELIJAT: Luennot ja niihin liittyvät harjoitukset ja tehtävät, 2 op. Kirjallisuus suoritetaan EXAM-tenttinä, 3 op.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

25.10.2024 29.11.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
25.10.2024 06.12.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)

Tentti

01.09.2024 31.07.2025
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)
Suoritustapa 3
ASIASISÄLLÖT: Ammatillinen vuorovaikutus; asiakkaan haastattelu; moniammatillisuus; asiakastyön keskeiset menetelmät ja niiden käytännön sovellukset eri konteksteissa; menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja niiden merkitys asiakastyössä. OSAAMISTAVOITTEET: Opiskelija tuntee asiakastyön, ammatillisen vuorovaikutuksen, haastattelun ja moniammatillisen työn perusteet. Hän osaa kuvata asiakastyössä käytettäviä menetelmiä ja käytännön sovelluksia sekä osaa eritellä niiden merkitystä asiakastyössä. Opiskelija hahmottaa asiakastyön teoreettisen perustan ja kontekstin, tuntee asiakastyön keskeiset teoreettiset lähtökohdat ja jäsennykset sekä osaa pohtia niiden merkitystä asiakastyössä.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

25.10.2024 29.11.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
25.10.2024 06.12.2024
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)

Tentti

01.09.2024 31.07.2025
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2025–2.3.2025)
Aktiivinen periodissa 4 (3.3.2025–31.5.2025)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2025–31.7.2025)