Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
PSY.208

Asiakastyön teoriat ja menetelmät, 5 op

Tampereen yliopisto
ASIASISÄLLÖT: Ammatillinen vuorovaikutus; asiakkaan haastattelu; moniammatillisuus; asiakastyön keskeiset menetelmät ja niiden käytännön sovellukset eri konteksteissa; menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja niiden merkitys asiakastyössä. OSAAMISTAVOITTEET: Opiskelija tuntee asiakastyön, ammatillisen vuorovaikutuksen, haastattelun ja moniammatillisen työn perusteet. Hän osaa kuvata asiakastyössä käytettäviä menetelmiä ja käytännön sovelluksia sekä osaa eritellä niiden merkitystä asiakastyössä. Opiskelija hahmottaa asiakastyön teoreettisen perustan ja kontekstin, tuntee asiakastyön keskeiset teoreettiset lähtökohdat ja jäsennykset sekä osaa pohtia niiden merkitystä asiakastyössä.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Asiakastyön menetelmät (Osallistuminen opetukseen), suomi

Tyyppi
Osallistuminen opetukseen
Opetuskieli
suomi
Laajuus
2 op
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Psykologian opetus 100 %

Ohjelmassa oleva opetus

Toteutus

Asiakastyön teoriat ja menetelmät, Luento-opetus (logopedian, psykologian ja sosiaalityön tutkinto-opiskelijoille)

Luento-opetus (suomi)
27.10.2023 – 1.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Toteutus

Asiakastyön teoriat ja menetelmät, Luento-opetus (valinnaisia suorittaville ja avoimen opiskelijoille)

Luento-opetus (suomi)
27.10.2023 – 1.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Oppimisympäristöt

Yhteiset

Luennot:
Opettajat
Sijainti

Asiakastyön menetelmät (Tentti), suomi