Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
PSY.208

Asiakastyön teoriat ja menetelmät, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
Koodi
PSY.208
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Mikko Peltola
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Psykologian opetus 100 %

Suoritustapa 1 (psykologian tutkinto-opiskelijat)
Ammatillinen vuorovaikutus; asiakkaan haastattelu; moniammatillisuus; asiakastyön keskeiset menetelmät ja niiden käytännön sovellukset eri konteksteissa; menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja niiden merkitys asiakastyössä; asiakastyön harjoitukset. 

Suoritustapa 2 (muut opiskelijat)
Ammatillinen vuorovaikutus; asiakkaan haastattelu; moniammatillisuus; asiakastyön keskeiset menetelmät ja niiden käytännön sovellukset eri konteksteissa; menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja niiden merkitys asiakastyössä.

Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
PSYKOLOGIAN TUTKINTO-OPISKELIJAT: Luennot ja niihin liittyvät harjoitukset ja tehtävät, 2 op. Haastatteluharjoitukset ja oppimispäiväkirja, 3 op
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

27.10.2023 01.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
27.10.2023 01.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)

Osallistuminen opetukseen

26.10.2023 23.02.2024
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Suoritustapa 2
MUUT OPISKELIJAT: Luennot 2 op, kirjallisuus 3 op. Kurssi suoritetaan tenttimällä samalla kerralla luennot ja kirjallisuus.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

27.10.2023 01.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
27.10.2023 01.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)

Tentti

01.09.2023 31.07.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
Suoritustapa 3
ASIASISÄLLÖT: Ammatillinen vuorovaikutus; asiakkaan haastattelu; moniammatillisuus; asiakastyön keskeiset menetelmät ja niiden käytännön sovellukset eri konteksteissa; menetelmien teoreettiset lähtökohdat ja niiden merkitys asiakastyössä. OSAAMISTAVOITTEET: Opiskelija tuntee asiakastyön, ammatillisen vuorovaikutuksen, haastattelun ja moniammatillisen työn perusteet. Hän osaa kuvata asiakastyössä käytettäviä menetelmiä ja käytännön sovelluksia sekä osaa eritellä niiden merkitystä asiakastyössä. Opiskelija hahmottaa asiakastyön teoreettisen perustan ja kontekstin, tuntee asiakastyön keskeiset teoreettiset lähtökohdat ja jäsennykset sekä osaa pohtia niiden merkitystä asiakastyössä.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

27.10.2023 01.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
27.10.2023 01.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)

Tentti

01.09.2023 31.07.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)