Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
KAT.TAL.210

Ekonometria, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Koodi
KAT.TAL.210
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Jani-Petri Laamanen
Vastuuorganisaatio
Johtamisen ja talouden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Kauppatieteiden opetus 100 %

Ekonometrisen mallin tilastotieteellinen tausta, pienimmän neliösumman menetelmän oletukset ja estimaattoreiden ominaisuudet. Mallin testaaminen ja laajentaminen, kun perusoletukset ovat/eivät ole voimassa. Mallin laajentaminen aikasarja-analyysiin ja dynaamisiin malleihin.

Osaamistavoitteet
Suositellut esitiedot
Oppimateriaalit
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Järjestetään 3 tenttikertaa. Tarkat ajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

28.08.2023 17.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)

Tentti

28.08.2023 31.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
28.08.2023 31.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
28.08.2023 31.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)