Hyppää pääsisältöön
Selaat menneen lukuvuoden (2022–2023) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2022–2023
TER.200

Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2023–5.3.2023)
Aktiivinen periodissa 4 (6.3.2023–31.5.2023)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2023–31.7.2023)
Koodi
TER.200
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Anna-Maija Koivisto
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Terveystieteen opetus 100 %
Yhteiset osaamistavoitteet
Etiikka

- tutkimusprosessin eri vaiheet
- tilastollisen päättelyn ja testaamisen alkeet (t-testit, varianssianalyysi, khiin neliö -testi, epäparametriset testit, luottamusvälit)
- SPSS-tilasto-ohjelman käyttö
- tutkimuksen raportointi, kuviot ja taulukot
- tilastollisen tutkimuksen luotettavuus 

Osaamistavoitteet
Pakolliset esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Luennot, harjoitukset, harjoitustyö ja luentotentti.

Osallistuminen opetukseen

11.01.2023 31.05.2023
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2023–5.3.2023)
Aktiivinen periodissa 4 (6.3.2023–31.5.2023)
Suoritustapa 2
Itsenäinen suoritustapa on kohdennettu vain terveystieteiden tutkinto-opiskelijoille. Suoritustapaan kuuluu: Itsenäinen työskentely, harjoitustyö, tentti.

Itsenäinen työskentely

15.05.2023 31.07.2023
Aktiivinen periodissa 4 (6.3.2023–31.5.2023)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2023–31.7.2023)