Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
KIE.FONE.130

Deskriptiivisen ja kontrastiivisen fonetiikan perusteet, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Koodi
KIE.FONE.130
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Michael ODell 31.7.2022 saakka
Vastuuopettaja:
Heini Kallio
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Kielten opetus 100 %

Esitellään tapoja vertailla kielten ääntämisjärjestelmiä kielen opetuksen näkökulmasta, kielikontaktinäkökulmasta sekä typologisesta näkökulmasta.

Osaamistavoitteet
Pakolliset esitiedot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

Tietoja ei opetusohjelmassa

Tentti

Tietoja ei opetusohjelmassa
Suoritustapa 2

Tentti

Tietoja ei opetusohjelmassa