Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
PSY.103

Persoonallisuuspsykologia I, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
Koodi
PSY.103
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Sami Määttä
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Psykologian opetus 100 %

Opintojaksolla perehdytään keskeisiin persoonallisuusteorioihin. Opintojakson keskeisimpänä sisältönä on tarkastella persoonallisuuden eri käsitteitä ja ilmiöitä kolmitasoisen mallin kautta, jossa ensimmäisen tasoon sijoittuvat yksilön taipumukselliset piirteet, toiseen tyypilliset sopeutumistavat ja kolmanteen tarinamuotoinen identiteetti.

Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Oppimateriaalit
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Luennot, kirjallisuus ja tentti. Psykologian tutkinto-opiskelijoilla lisäksi mahdollisuus osallistua opintopiiriin.

Osallistuminen opetukseen

09.01.2023 31.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
09.02.2023 14.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
15.02.2023 14.10.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
25.10.2023 31.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
26.10.2023 31.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
07.02.2024 31.07.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
07.02.2024 31.07.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
08.01.2024 31.07.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)