Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
PSY.102

Kognitiivinen neurotiede I, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)
Koodi
PSY.102
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Jari Hietanen
Vastuuorganisaatio
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Psykologian opetus 100 %

Opintojaksolla perehdytään kognitiivisen psykologian ja kognitiivisen neurotieteen perusteisiin. Opintojakson keskeisimpänä sisältönä on havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistin toimintaan liittyvät tiedonkäsittelytapahtumat ja niiden yleisimmät kognitiivisen psykologian ja kognitiivisen neurotieteen tutkimusmenetelmät, keskeiset neuroanatomiset rakenteet ja se, millä tavoin aivot osallistuvat aisti-informaation käsittelyyn, liikkeiden säätelyyn ja tarkkaavaisuuden suuntaamiseen.

Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Luennot, kirjallisuus ja tentti.

Osallistuminen opetukseen

24.10.2023 31.07.2024
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Aktiivinen periodissa 5 (1.6.2024–31.7.2024)