Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
COMM.RF.410

Basic RF Measurements, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Koodi
COMM.RF.410
Opetuskieli
englanti
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Ari Asp
Vastuuopettaja:
Jouko Heikkinen
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Sähkötekniikan opetus 100 %
Ydinsisältö
 • Spectrum analysers: Block diagram. Measurements. Measurement demos and laboratory exercise. Signal generators: proper and safe use in measurements.
 • Network analysers: Block diagram of a scalar NA. Measurements, frequency sweeps. Calibration using the SOLT method. Measurement demos and laboratory exercises.
 • Antenna measurements: Interpreting the results. Antenna parameters: gain, impedance matching, far-field, principal planes. Antenna measurements at the department's anechoic chamber and with the near-field instrument.
 • Noise: Measuring using the Y factor method. Noise figure, noise factor, noise temperature. Automatic noise measurement instruments.
 • Passive components: wageguides, cables, connectors, adapters, attenuators, loads, and directional couplers. Proper use of connectors.
 • Measurement of linear network characteristics (S parameters).
Täydentävä tietämys
 • Different types of signal generators and spectrum analysers. Calibrating spectrum analyser measurements. Errors in spectrum analysis.
 • Power sweeps. Different calibration methods. Error model. Block diagram of a vector NA.
 • The effects of reflections on measurement results. Reflectivity level. Measurement ranges.
 • Noise measurements using the spectrum analyser method. Noise bandwidth. Noise generators.
 • Measurement of nonlinear network characteristics: gain compression, harmonic distortion, and intermodulation.
Erityistietämys
 • Scalar S parameter measurements using a spectrum analyser.
 • Network analyser as a signal generator.
 • Instruments at an antenna measurement range.
 • Noise measurements using the signal generator method.
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Grading is based on the final exam. Compulsory assignments will be announced in the beginning of implementation.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

12.12.2023 12.12.2023
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
18.01.2024 18.01.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
20.02.2024 20.02.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)

Osallistuminen opetukseen

06.09.2023 10.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)