Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
EE.ELE.410

Elektroniikan tuotesuunnittelun työkurssi, 5–8 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Koodi
EE.ELE.410
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Katja Laine
Vastuuopettaja:
Jouko Heikkinen
Vastuuopettaja:
Mikko Valkama
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Sähkötekniikan opetus 100 %
Ydinsisältö
 • Elektroniikkatuotteen ympäristönäkökulmat ja luotettavuus.
 • Painettavien superkondensaattoreiden toimintaperiaate, materiaalit ja CV-mittaus.
 • Painettavan elektroniikan valmistusprosessi ja painettujen rakenteiden mittaaminen. Puhdastila ja siellä työskentely.
 • Sulautetun järjestelmän rakenne ja ohjelmointi.
  Ohjelmoitavan logiikan ohjelmointi.
 • Teholähteiden rakenne ja mittaukset.
  Operaatiovahvistinkytkennät ja operaatiovahvistimien ominaisuudet.
 • EMC-asiat. EMC-standardit ja -mittaukset
 • Käytännön suunnittelu ja rakentelu.
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Opintojaksolla on pakollinen aloitusluento. Vaihtoehtona aloitusluennolle on hyväksytysti suoritettu alkukuulustelu. Opintojaksolla tulee suorittaa hyväksytysti 5-8 op:n arvosta harjoitustöitä. Erillistä tenttiä ei opintojaksolla ole. Ilmoittaudu vain toiseen toteutukseen sen mukaan suoritatko opintojakson suomen - vai englannin kielellä.

Osallistuminen opetukseen

05.09.2023 28.04.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
31.08.2023 28.04.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)