Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
AUT.540

Automaatio työkoneissa, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Koodi
AUT.540
Opetuskieli
englanti
Lukuvuodet
2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Jouni Mattila
Vastuuopettaja:
Lionel Hulttinen
Vastuuopettaja:
Pauli Mustalahti
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Ydinsisältö
  • Järjestelmän vaatimusten ja toiminnallisuuden määrittely käyttötapausten avulla
  • Tilakoneen käyttö ohjausjärjestelmässä
  • Referenssingenerointi ja sen rajoittaminen, sekä toimilaitteen säätö ja ohjaus
  • Automaatiotasojen toteutus ohjausjärjestelmätasolla
  • Järjestelmän simulointi ja testaus
  • Ohjausjärjestelmän toiminnallisuuden, arkkitehtuurin, ja komponenttien dokumentointi
  • Työkoneautomaation toiminnot, nykytila, kehitystrendit, automaatiotasot sekä työkoneiden ja niiden ohjausjärjestelmien arkkitehtuurit
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

29.08.2023 17.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Suoritustapa 2

Osallistuminen opetukseen

Tietoja ei opetusohjelmassa