Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
RAK.RS.230

Elementtimenetelmän perusteet, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)
Koodi
RAK.RS.230
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Juha Hartikainen
Vastuuopettaja:
Reijo Kouhia
Vastuuopettaja:
Jarmo Poutala
Vastuuorganisaatio
Rakennetun ympäristön tiedekunta 100 %
Ydinsisältö
  • Lujuusopin elementtimenetelmän teoreettinen tausta. Laskentamallin muodostaminen. Elementtiverkon luominen.
  • Siirtymäkentän ja rakenteen geometrian interpolointi. Numeerinen integrointi. Elementtityyppien luokittelua. Erilaisten elementtien systeemimatriisien muodostaminen.
  • Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaiseminen. Reunaehtojen huomioon ottaminen.
  • Muodonmuutoskentän ja jännityskentän määrittäminen jälkilaskennalla. Tulosten tarkastelua.
Täydentävä tietämys
  • Siirtymäkentän interpoloinnin täydellisyysvaatimus ja jatkuvuusehdot.
  • Virhetarkastelu ja sen huomioon ottaminen laskentamallin adaptiivisessa tarkentamisessa.
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Studies that include this course
Suoritustapa 1
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

29.08.2023 12.12.2023
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2023–22.10.2023)
Aktiivinen periodissa 2 (23.10.2023–31.12.2023)

Tentti

Tietoja ei opetusohjelmassa