Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
RAK.IN.620

Geoympäristötekniikka, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Koodi
RAK.IN.620
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Syventävät opinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Pirjo Kuula
Vastuuopettaja:
Minna Leppänen
Vastuuorganisaatio
Rakennetun ympäristön tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Rakennustekniikan opetus 100 %
Yhteiset osaamistavoitteet
Oppimisen taidot ja kriittinen ajattelu
Kestävä kehitys
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
Kestävän kehityksen tavoitteet
6 Puhdas vesi ja sanitaatio
9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt
Ydinsisältö
 • Ihmisen toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia
 • Maa-ainesten ottamisen suunnittelu ja ympäristövaikutukset
 • Pohjavedensuojausrakenteiden toimintaperiaate
 • Maanteiden ja katujen pohjavedensuojausrakenteet
 • Kaatopaikkojen pinta- ja pohjarakenteet
 • Kaivannaisjätealueiden rakenteet
 • Pilaantuneen maan tutkimusmenetelmät
 • Pilaantuneiden maiden kunnostusmenetelmät ja menetelmän valintaperusteet
Täydentävä tietämys
 • Ympäristö- ja terveysriskien arviointi
 • Kulkeutumisen ja altistumisen arviointi
 • Geosynteettisten pohjavedensuojaustuotteiden ominaisuudet
 • Pohjavedensuojausrakenteiden laadunvalvonta
 • Kaatopaikan ympäristövaikutukset
 • Kaivannaisjätteiden luonne ja kaivostoiminnan ympäristövaikutukset
Osaamistavoitteet
Suositellut esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1

Osallistuminen opetukseen

29.08.2024 14.12.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)