Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
AUT.110

Automaatio, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)
Koodi
AUT.110
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Veli-Pekka Pyrhönen
Vastuuorganisaatio
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Automaatiotekniikan opetus 100 %
Sisältö
Rakennekaavio ja lohkokaavio
Ohjaustavat ja säätökytkennät
 • etukompensointi
 • open-loop-ohjaus
 • negatiivisesti takaisinkytketty säätö
 • häiriön kompensointi myötäkytkennällä
 • säätöpiirin osajärjestelmät ja niiden roolit
Säätöjärjestelmän perusvaatimukset ja tehtävät
 • stabiiliusvaatimus
 • regulointitehtävä
 • servotehtävä
Alkeislohkokaavio, alkeismallit ja matemaattiset perusoperaatiot
 • vahvistus
 • summa
 • erotus
 • viive
 • integrointi
 • derivointi
Matemaattinen mallinnus

 • mallien käyttötarkoitus
 • mallien simulointi
 • kausaalisuus
 • staattinen malli
 • dynaaminen malli
 • integraattorimallit
 • LTI (Linear Time Invariant) -mallit
 • epälineaariset mallit
Linearisointi
 • epälineaarisen funktion approksimointi 1. asteen Taylorin polynomilla
 • epälineaarisen dynaamisen systeemin linearisointi Taylorin menetelmällä
Laplace-muunnos
 • Laplace-muunnoksen määritelmä
 • yksinkertaisten funktioiden Laplace-muunnosten johto L-muunnoksen määritelmästä
 • Laplace-muunnoksen suppenemisabskissa
LTI-systeemin perusominaisuudet
 • stabiilius
 • stabiiliuden tutkimustapoja
 • BIBO (Bounded Input Bounded Output) -stabiilius
 • I/O (Input-Output) -stabiilius
 • sisäinen stabiilius
 • luonnollinen vaste
 • pakkovaste
 • stabiilius testivasteista
 • Routh-testi
 • epästabiilius
 • marginaalinen stabiilius
Siirtofunktio
 • siirtofunktiomallinnus
 • siirtofunktiomallien yhdistäminen
  • sarjaankytkentä, rinnankytkentä, negatiivinen takaisinkytkentä, positiivinen takaisinkytkentä
 • DC-vahvistus
 • viive
 • navat
 • nollat
Tilaesitys
 • tilan käsite ja tilaesitysmallin muodostaminen differentiaaliyhtälöstä
 • tilaesityksen monikäsitteisyys
 • siirtofunktiosta tilamalli
 • tilamallista siirtofunktio
Taajuusvaste
 • siirtofunktiosta taajuusvasteeseen
 • taajuusvaste sinivasteena
 • kytkentätransientti
 • stationaarivaste
 • amplitudivaste
  • amplitudivahvistus
 • vaihevaste
  • vaihesiirto
 • Nyquist-diagrammi
 • Bode-diagrammi
Taajuusvasteanalyysi
 • avoimen järjestelmän käsite
 • suhteellisen stabiiliuden tunnusluvut
  • vahvistusvara
  • vaihevara
  • viivevara
  • stabiiliusvara
 • kriittinen stabiilius
 • Hinf-normi
Herkkyys
 • dynaamisen systeemin herkkyys
 • dynamiikan pysyvyys
1. kertaluokan systeemi
 • aikavakio
 • viive
 • DC-vahvistus
 • askelvasteen ominaispiirteet
2. kertaluokan nollaton systeemi
 • vaimennussuhde
 • luonnollinen kulmataajuus
 • askelvasteen ominaispiirteet ja tunnusluvut
 • kaistanleveys
 • systeemin parametrien ja tunnuslukujen väliset yhteydet
 • suunnittelukäyrästöt
Osaamistavoitteet
Pakolliset esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Hyväksytysti suoritetut välikokeet ja PC-työt. Välikokeet voi korvata tentillä. Yhteisöllisillä tehtävillä ja viikkoaktiivisuudella voi ansaita lisäpisteitä koepisteisiin.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

26.08.2024 08.12.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Aktiivinen periodissa 2 (21.10.2024–31.12.2024)

Tentti

Tietoja ei opetusohjelmassa