Hyppää pääsisältöön
Selaat tulevan lukuvuoden (2024–2025) opintotietoja.
Haluatko vaihtaa kuluvaan lukuvuoteen?
Opintojakso, lukuvuosi 2024–2025
TUTA.220

B2B-Markkinointi, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)
Koodi
TUTA.220
Opetuskieli
suomi
Lukuvuodet
2024–2025, 2025–2026, 2026–2027
Opintojakson taso
Aineopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Tommi Mahlamäki
Vastuuorganisaatio
Johtamisen ja talouden tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Tuotantotalouden opetus 100 %
Ydinsisältö
  • B2B-markkinoinnin perusteet.
  • Asiakkaan kokeman arvon ymmärtäminen.
  • Arvon luominen asiakkaalle.
  • Arvon toimittaminen asiakkaalle.
Täydentävä tietämys
  • Selittää asiakasarvon määritelmä ja luokitella tuotteet teollisten tuotteiden markkinoilla. Analysoida arvontuottamista, asiakassuhteita ja verkostoja globaalissa liiketoiminnassa.
  • B2B-markkinoiden segmentointi, markkinatiedon hankkiminen ja hyödyntäminen, yritykset asiakkaina, markkinointitutkimukset, kilpailija-analyysi, asiakaspalaute, markkinointistrategian luominen.
  • Tuotteistaminen, mukautuvan markkinatarjooman luominen, arvolähtöinen hinnoittelu, globaalin tarjooman hallinta, uuden tarjooman lanseeraus, markkinointikanavan hallinta.
  • Asiakassuhteiden luominen, asiakassuhteiden ylläpito, yhteistyö markkinointikanavan kanssa.
Erityistietämys
  • Korostaa asiakasarvon merkitystä B2B-markkinoilla.
Osaamistavoitteet
Suositellut esitiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Tentti

Tietoja ei opetusohjelmassa

Osallistuminen opetukseen

26.08.2024 13.10.2024
Aktiivinen periodissa 1 (1.8.2024–20.10.2024)