Hyppää pääsisältöön
Opintojakso, lukuvuosi 2023–2024
MATH.APP.240

Fourier'n menetelmät, 5 op

Tampereen yliopisto
Opetusperiodit
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Koodi
MATH.APP.240
Opetuskieli
englanti, suomi
Lukuvuodet
2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Opintojakson taso
Perusopinnot
Arvosteluasteikko
Yleinen asteikko, 0-5
Vastuuhenkilö
Vastuuopettaja:
Merja Laaksonen, Suomenkielisen toteutuksen vastavaa
Vastuuopettaja:
Petteri Laakkonen, Englanninkielisen toteutuksen vastuuopettaja
Vastuuorganisaatio
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 100 %
Järjestävä organisaatio
Tietotekniikan opetus 100 %
  • Fourier-sarja: jaksolliset funktiot, sarjan kertoimet, erikoistapauksina parilliset ja parittomat funktiot, Gibbsin ilmiö.
  • Kompleksinen Fourier-sarja, Parsevalin lause, sarja funktion taajuushajotelmana.
  • Äärellisellä välillä määritellyn funktion täydentäminen jaksolliseksi
  • Diskreetti Fourier-muunnos ja sen ominaisuudet.
  • Fourier'n muunnos jaksottomalle funktiolle: määritelmä ja perusominaisuudet, muunnos taajuushajotelmana.
  • Nopean Fourier-muunnoksen merkitys.
  • Konvoluutio, Parsevalin lause, Diracin delta-funktio työkaluna.
Osaamistavoitteet
Esitietovaatimukset
Pakolliset esitiedot
Lisätiedot
Oppimateriaalit
Vastaavat opintojaksot
Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu
Suoritustapa 1
Toteutus on suomenkielinen kaikille koulutusuohjelmille tarkoitettu.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

08.01.2024 10.03.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)

Tentti

01.03.2024 01.03.2024
Aktiivinen periodissa 3 (1.1.2024–3.3.2024)
10.04.2024 10.04.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
14.05.2024 14.05.2024
Aktiivinen periodissa 4 (4.3.2024–31.5.2024)
Suoritustapa 2
International students. Implementation in English is not available in 2021-2022.
Kaikkien osuuksien suorittaminen on pakollista.

Osallistuminen opetukseen

Tietoja ei opetusohjelmassa

Tentti

Tietoja ei opetusohjelmassa